• długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 5,021 km
 • długość nowo wybudowanej sieci wodociągowej: 3,784 km
 • planowana liczba mieszkańców podłączonych do systemu
  kanalizacji w ramach realizacji projektu: 623 osoby
 • planowana liczba RLM* podmiotów gospodarczych podłączonych
  do systemu kanalizacji w ramach realizacji projektu: 760 RLM*
 • planowana liczba mieszkańców podłączonych
  do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu: 211 osób
 • zapewnienie dostępu do systemu kanalizacji 84% mieszkańców
 • zapewnienie dostępu do systemu wodociągowego 87,2% mieszkańców

 
*RLM – (Równoważna Liczba Mieszkańców) to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

Harmonogram Prac

Harmonogram Prac

Mapa Realizacji

Mapa Realizacji

Serwis Fotoc

Serwis Foto

Projekt w Liczbach

Projekt w Liczbach