„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III” to kolejny etap procesu zarządzania gospodarką wodna na obszarze gminnym. Stanowi on istotny element procesu podnoszenia standardu życia mieszkańców, a także zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej tego terenu. Realizacja inwestycji zapewni szerszy dostęp mieszkańcom do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, działającej w sposób ciągły i niezawodny. Wpłynie także na poprawę ogólnego stanu środowiska naturalnego Gminy Raszyn.

Harmonogram Prac

Harmonogram Prac

Mapa Realizacji

Mapa Realizacji

Serwis Fotoc

Serwis Foto

Projekt w Liczbach

Projekt w Liczbach