Obecnie w ramach realizacji projektu prowadzone są następujące prace:
 
Łady ul. Lawendowa
Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o łącznej długości 379 m
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: 15 grudnia 2014 r.
 
Puchały
Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-tłocznej) o łącznej długości 2303 m wraz z budową 2 przepompowni ścieków
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: 15 grudnia 2014 r.
 
Sękocin i Słomin ul. Sadowa
Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-tłocznej) o łącznej długości 2048 m, wraz z budową przepompowni ścieków
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: 15 grudnia 2014 r.
 
Falenty Nowe ul. Czereśniowa, ul. Droga Hrabska, ul. Grudzi, ul. Jaworowska
Raszyn ul. Mierzwińskiego, ul. Jaworskiego
Jaworowa, ul. Promyka

Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 2929 m
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: 15 grudnia 2014 r.

Harmonogram Prac

Harmonogram Prac

Mapa Realizacji

Mapa Realizacji

Serwis Fotoc

Serwis Foto

Projekt w Liczbach

Projekt w Liczbach