news3

Zakończono już prace budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa, w ciągu ulicy Promyka. Jest to kolejny etap inwestycji obejmującej swoim zasięgiem także miejscowości Falenty Nowe i Raszyn, gdzie nadal prowadzone są prace budowlane. Dotyczy on realizacji najdłuższego odcinka sieci wodociągowej o długości 2929 m w ramach projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III”. W jego wyniku do sieci wodociągowej zostanie podłączonych 40 mieszkańców Gminy Raszyn.

Harmonogram Prac

Harmonogram Prac

Mapa Realizacji

Mapa Realizacji

Serwis Fotoc

Serwis Foto

Projekt w Liczbach

Projekt w Liczbach