news1

W dniu 20 października br. zakończono kolejny etap prac budowlanych w Sękocinie w ciągu ulicy Sadowej. Wykonano asfaltowanie powierzchni ulicy, pod którą znajduje się nowo wybudowana infrastruktura wodno-ściekowa. Nawierzchnia bitumiczna będzie służyć wszystkim mieszkańcom wiele lat. W ramach tej inwestycji w Sękocinie i Słominie wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości 2048 m, wraz z budową przepompowni ścieków. Terminem zakończenia prac jest 15 grudnia 2014 r.

Harmonogram Prac

Harmonogram Prac

Mapa Realizacji

Mapa Realizacji

Serwis Fotoc

Serwis Foto

Projekt w Liczbach

Projekt w Liczbach