news2

Prace budowlane kontynuowane są nadal w miejscowości Puchały. W ich wyniku powstanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości 2303 m wraz z dwoma przepompowniami ścieków. Na obecnym etapie wykonawca prowadzi prace polegające na przywracaniu przejezdności odcinkom ulic, które były dotychczas wyłączone z ruchu. Dzięki tej inwestycji do systemu wodno-ściekowego zostanie podłączonych 324 mieszkańców Gminy Raszyn. Inwestycja zostanie zakończona w grudniu bieżącego roku.

Harmonogram Prac

Harmonogram Prac

Mapa Realizacji

Mapa Realizacji

Serwis Fotoc

Serwis Foto

Projekt w Liczbach

Projekt w Liczbach