Aktualności

08/12/2014

news3

Zakończono już prace budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa, w ciągu ulicy Promyka. Jest to kolejny etap inwestycji obejmującej swoim zasięgiem także miejscowości Falenty Nowe i Raszyn, gdzie nadal […]

więcej >>

17/11/2014

news2

Prace budowlane kontynuowane są nadal w miejscowości Puchały. W ich wyniku powstanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości 2303 m wraz z dwoma przepompowniami ścieków. Na obecnym etapie wykonawca prowadzi prace polegające na […]

więcej >>

20/10/2014

news1

W dniu 20 października br. zakończono kolejny etap prac budowlanych w Sękocinie w ciągu ulicy Sadowej. Wykonano asfaltowanie powierzchni ulicy, pod którą znajduje się nowo wybudowana infrastruktura wodno-ściekowa. Nawierzchnia bitumiczna będzie służyć […]

więcej >>

Harmonogram Prac

Harmonogram Prac

Sprawdź jakie prace są obecnie wykonywane.

Mapa Realizacji

Mapa Realizacji

Zapoznaj się z aktualną mapą projektu.

Serwis Fotoc

Serwis Foto

Obejrzyj zdjęcia z realizacji inwestycji.

Projekt w Liczbach

Projekt w Liczbach

Dowiedz się jakie dane liczbowe charakteryzują projekt.